Odborný rehabilitační seminář pro trenéry, maséry a širokou veřejnost pod vedením fyzioterapeutky Mgr. Kateřiny Poláškové.

Trenér / trenérka

Do našeho mladého fitness kolektivu v Uherském Hradišti hledáme trenéra / trenérku na ŽL nebo DPP. Vhodné pro osobní trenéry a lektory skuponvých lekcí PILATES, -YOGA, zdravotní cvičení, cvičení se seniory, cvičení s dětmi. Možno i pro absolventy / studenty.

Požadujeme:

 • Trenérský kurz, VŠ či VOŠ se zaměřením na sport
 • Kladný vztah k lidem
 • Flexibilita
 • Ochota učit se novým věcem
 • Láska ke sportu
 • Základy znalosti práce na pc
 • Praxe a certifikáty výhodou
 • Základy anatomie a fyziologie svalstva a metabolických procesů
 • Zkušenost s vedením individuálních či skupinových tréninků
 • Základní obchodní dovednosti
 • Příjemné vystupování a komunikace (osobní, po telefonu)
 • Spolehlivost a přesnost

Náplň práce:

 • Vedení skupinových lekcí
 • Osobní tréninky

Nabízíme:

 • Krásné a moderní pracovní prostředí
 • Výborný kolektiv
 • Příjemné pracovní podmínky
 • Možnost vlastní seberealizace
 • Motivační ohodnocení a firemní bonusy
 • Částečně flexibilní pracovní doba 

 

Brigádnice na recepci

Požadujeme:

 • Základní obchodní dovednosti
 • Příjemné vystupování a komunikace (osobní, po telefonu)
 • Spolehlivost a přesnost
 • Základy znalosti práce na pc
 • Ochota učit se novým věcem

Nabízíme:

 • Krásné a moderní pracovní prostředí
 • Výborný kolektiv
 • Příjemné pracovní podmínky
 • Motivační ohodnocení a firemní bonusy
 • Částečně flexibilní pracovní doba

 

Své profesní CV posílejte společně s fotografií a motivačním dopisem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo volejte na tel. 774 033 877

Všeobecné obchodní podmínky, provozní řád

 

FIT4LIFE

se sídlem Sadová 987, 686 05 Uherské Hradiště
IČ: 88680215 
DIČ: CZ8854185076 
Adresa provozovny: Fit4Life, Milíčova 470, 686 01 Uherské Hradiště

Provozní doba

PO – PÁ ………7.00 – 20.00

SO - NE............8.00 - 12.00, 16.00 - 20.00 (OPEN GYM)

Telefonní číslo: 602 778 816

Kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předmětem těchto všeobecných podmínek (dále jen "VOP") je úprava vzájemných práv a povinností fitness centra Fit4Life., Milíčova 470, 686 01 Uherské Hradiště a návštěvníkem využívající služeb fitness centra Fit4Life., Milíčova 470, 686 01 Uherské Hradiště.
Tyto všeobecné obchodní podmínky a provozní řád jsou bez výhrad akceptovány při nákupu jednotlivého vstupného, členství nebo služby, které fitness nabízí.

 • Vstupem se rozumí:

 • jednorázový vstup

 • permanentka 10 vstupů, 20 vstupů
 • členství 1 měsíc

  Nákupem jakéhokoliv vstupu či členství návštěvník potvrzuje, že se seznámil, či mohl seznámit s všeobecnými podmínkami a provozním řádem. A potvrzuje, že bude dodržovat veškerá ustanovení, která jsou v nich obsažena. Pro vystavení členské karty se zpracovávají tyto informace: jméno, příjmení, bydliště, telefon, e-mail a fotografie v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

           Permanentka i členství jsou nepřenosné na jiné osoby.

 • Služby

Rezervace jdou provést těmito způsoby:

Skupinové lekce či osobní tréninky

 • osobně na recepci fitness centra v provozovně

 • pomocí on-line rezervace na stránkách fitness centra - www.fit4life.cz

Registrací v on-line rezervačním systému fitness centra uděluje návštěvník provozovateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním osobních údajů, které při rezervačním systému vyplnil, a to na dobu neurčitou. Tyto osobní údaje budou provozovatelem, jakožto správcem osobních údajů, zpracovány výlučně za účelem vedení v databázi klientů fitness centra využívaných on-line rezervačním systémem. Souhlas se zpracováním osobních údajů může návštěvník kdykoliv bezplatně odvolat, a to formou písemného sdělení zaslaného na poštovní či e-mailovou adresu fitness centra nebo předaného osobně pracovníkovi recepce fitness centra. Vyplněním svého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (e-mailu) v on-line rezervačním systému fitness centra uděluje návštěvník poskytovateli dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení tykající se nabídky služeb fitness centra elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

Platební podmínky

 • platba v hotovosti nebo kartou v provozovně

 • platba přes platební bránu v rezervačním systému (platební karty a převod z účtu) při nákupu služeb na webových stránkách.

Ochrana osobních údajů

S nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) si vás dovolujeme upozornit, že na základě Vašeho souhlasu při registraci v našem fitness o Vás naše fitness centrum (Fit4Life, Milíčova 470, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 88680215, DIČ CZ8854185076) vede tyto údaje: jméno, příjmení, bydliště, telefon, e-mail a fotografie.

Fitness centrum Fit4Life se zavazuje, že tyto osobní údaje nepředá žádné třetí straně. Přístup k nim mají pouze poučení zaměstnanci.

 Souhlasem s registrací dáváte také souhlas fitnesscentru pořizovat fotosnímky či videozáznamy, které nebudou nikterak zneužity, výhradně pro promo FIT4LIFE.

NÁKUP KREDITU (depozit)

Nákup kreditu on-line je možný na internetových stránkách www.fit4life.cz kdykoliv. Nákup služeb, kreditu a produktů je možný přímo ve fitness centru v provozní době specifikované na internetových stránkách www.fit4life.cz

Kredit je na účet připsán po objednání a uhrazení peněžní částky.

Nakupovat kredit je možné:

 1. hotově nebo kartou v provozovně prodávajícího

 2. on-line po přihlášení do účtu

Užívání kreditu

 • Je možné jej použít k zaplacení produktu a služby.

 • Pokud kredit na účtu nebude stačit na nákup produktu nebo služby je potřeba jej nejdříve dobít. 

 • Minimální výše nakoupeného kreditu je 200 Kč. 

 • Doba platnosti kreditu je 6 měsíce od načtení. Platnost a zůstatek kreditu Vám rádi sdělíme na recepci fitness. Po uplynutí doby platnosti kreditu připadá kredit prodávajícímu. 

 • Kredit z účtu nelze převádět na účet jiného kupujícího.

 • Kredit nelze použít k nákupu dalšího kreditu.

 • Zůstatek kreditu na účtu nelze vyměnit za peněžní hotovost.

   

                                                                                                                                                      STORNO PODMÍNKY
 • při zrušení rezervace méně než 6 hodin před lekcí je 50% storno poplatek,
 • při zrušení rezervace méně než 3 hodiny před lekcí je 100% storno poplatek

 

 

Provozní řád

Návštěvník Fit4Life je povinen řídit se provozním řádem fitness centra.

 1. Zakoupením (vstupu, členství) návštěvník potvrzuje, že byl seznámen a porozuměl znění tohoto řádu. A zároveň se zavazuje ho dodržovat. 

 2. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní fitness centra nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle aktuálního ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru centra bez řádně zaplaceného vstupného.

 3. Pro malé děti je prostředí fitness centra nebezpečné a tudíž nevhodné! Přivede-li však návštěvník fitness centra takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru sálů. Návštěvník má možnost uložit dítě po dobu cvičení do dětského koutku i s hlídáním.

 4. Klient musí dosáhnout věku minimálně 15-ti let. Je-li mladší, je mu vstup do sportovních prostor povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci) nebo trenéra. Tato osoba přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru. Každý cvičí na vlastní nebezpečí.

 5. Zakazuje se vstup do fitness centra se zvířaty.

 6. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se před návštěvou našeho fitness nechat vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.) Za zdravotní stav cvičenců nenese Fit4Life žádnou zodpovědnost.

 7.  Za odcizení cenností jako např. peníze, hodinky, šperky, mobilní telefony, tablety, notebooky, jinou elektroniku a další, nese plnou zodpovědnost návštěvník. 

 8. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat  sportovní oděv a ČISTOU pevnou obuv při cvičení. Při cvičení na posilovacím vybavení je povinnost užívat ručník, Případně je možné si za poplatek ručník zapůjčit na recepci fitness. Bez ručníku je vstup zakázán.

 9. Není dovoleno vstupovat do provozních a technických místností a do ostatních míst, která neslouží pro cvičení, které má návštěvník uhrazeno.

 10. Sportovní pomůcky používá každý vždy šetrně a pouze k účelu, pro který jsou vyrobeny.

 11. V případě, že cvičenec poškodí jakékoliv zařízení fitness centra, je povinen způsobenou škodu nahlásit a uhradit!

 12. Přenosné pomůcky je dovoleno používat pouze v prostoru vymezených ke cvičení pod dohledem trenérů.

 13. Zákaz vynášení veškerého vybavení mimo prostory určené ke cvičení.

 14. Použité nářadí a náčiní je každý cvičenec povinen uklidit na místo k tomu určené.

 15. Návštěvník je povinen dodržovat provozní dobu a ukončit cvičení s dostatečným předstihem před uzavřením provozovny, nejméně 15 minut před koncem provozní doby.

 16. V případě zjištění jakéhokoli poškození posilovacích pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze Fit4Life (přímo trenérům nebo na recepci).

 17. V případě nevhodného chování v prostorách fitness nebo vůči personálu, má provozovatel právo takové jedince z fitness vykázat, bez náhrady na vrácení vstupného, v krajních případech již dále neumožnit vstup do objektu fitness.

 18. Ve fitness platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek a dalších psychotropních látek.

 19. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny vyprázdnit šatní skříňku, nechat ji odemčenou a vrátit klíče na recepci.

 20. V případě ztráty klíče, poškození zámku nebo při jiném zneužití je povinen návštěvník uhradit částku ve výši 100,- Kč jako náhradu za výměnu zámku.

Tento provozní řád je účinný ode dne 1. 8. 2019/Provozovatel: Ing. Veronika Pochylá IČO: 88680215

 

 

Ing. Veronika Křeháčková - hlavní trenérka

Vzdělání

Gymnázium Uherské Hradiště

VŠB - TU Ostrava, fakulta ekonomická, obor Sportovní management

Certifikáty

Instructor fitness - osobní trenér

Fitness - wellness konzultant

Lifestyle coach

Lektor Power Plate

Lektor Indoorwalking

Lektor Fiveriders

Body Balance diplom

Core Training s využitím balančních úsečí Bossa a Bosu

Cvičení na závěsných a skluzných systémech

Cvičení pro těhotné a po porodu

Komplexní diagnostika pohybového aparátu

TRX Group Suspension Training Course (GSTC)

Lokace trenéra Uherské Hradiště
Časy, kdy jsem k dispozici Po domluvě kdykoliv
Jazykové vybavenosti Němčina, angličtina
Zájmy Fitness a zdravý životní styl, házená, in-line bruslení, kolo, cestování
Motto "Ten kdo chce, hledá způsoby... Ten kdo nechce, hledá důvody."
Cíl "Pojďme společně plnit Vaše cíle, zdravě žít a cítit se lépe."

  Zdravý životní cíl je pro mě kombinace pohybu, stravy a relaxace!!!

 

Nabízím Vám komplexní služby osobního trenéra. Spolupráce je vždy individuální a zaměřená podle potřeb klienta.

 

       Zaměřuji se především na:

 • Hubnutí a redukci hmotnosti
 • Tvarování postavy
 • Odstranění svalových dysbalancí
 • Zlepšení fyzické kondice
 • Sestavení tréninkových a stravovacích plánů přímo Vám na míru
 • Kompenzační trénink
 • Cvičení v těhotenství - Pomůžu Vám, maminky po porodu, zpevnit bříško a problémové partie
 • Společně najdeme cestu, jak efektivně zredukovat Váš tělesný tuk.

      Charakteristika mé práce osobního trenéra:

 • Individuální vstřícný přístup
 • Diagnostika vstupního stavu
 • Dlouhodobá spolupráce
 • Pravidelná kontrola
 • Osobní složka

Proč cvičit s osobním trenérem?

Každý potřebuje individuální přístup, a to působení osobního trenéra splňuje v maximální míře. S trenérem se naučíte správně cvičit v posilovně, poznat své vlastní tělo, získáte informace z oblasti zdravého životního stylu, stravování. Každá cesta někam vede, některá je kratší, jiná zase delší. Je jen na Vás, kterou si vyberete.

      Možnosti tréninku  :

 • Trénink ve fitness centru
 • Outdoor trénink
 • Trénink u Vás doma

 

Tereza Minaříková

Jmenuji se Tereza a je mi 26 let sportu se věnuji už od velmi útlého věku :-), ale intenzivně jsem se fitness a zdravému životnímu stylu začala věnovat ve svých 19 letech. Kdy jsem se rozhodla, že tím co miluji budu pomáhat Vám. A chci pomáhat tak aby jste si našli taky svou správnou a zdravější cestu ke svému tělu i mysli. Mně především nejde o měsíční diety, ale o to naučit a pochopit jak Vaše tělo funguje a proč jíst zdravěji a udržet si zdravé tělo po celou dobu, protože se svým tělem žijete neustále 24 hodin denně a je skvělé cítit se neustále fit a příjemně.  

Dále nabízím služby osobního fitness trenéra a trenéra skupinových lekcí (TRX, BOSU A KRUHOVÝ TRÉNINK). Cvičím především za pomocí funkčních pomůcek (TRX, BOSU), ale především s váhou vlastního těla. S klientkami se snažím především o správné držení těla, odstranění dysbalancí a tím vzniklé potíže jako bolesti krční a bederní páteře. Největší přínos pravidelného cvičení je samozřejmě redukce tělesné váhy a dobrá nálada ;-)  
 
Tereza Minarikova

Vzdělávání 

OSVĚDČENÍ O REKVALIFIKACI

Instruktor fitness trenér - FITNESS INSTITUT

Poradce pro výživu - FITNESS INSTITUT

 

WORKSHOPY A SEMINÁŘE

Funkční trénink - FITNESS INSTITUT

Inspiration day Metabolic + mobility and stretch - Mgr. Radka Vandasová 

Bosu day (Bosu Core + Bosu Complete) - Fitnesss Blue Gym Academy

TRX - skupinové cvičení -  3D FITNESS  ACADEMY

TOTAL BODY - WORKSHOP - MYFIT BRNO

DEEP WORK MASTER CLASS - MYFIT BRNO

BOSU REHAB - MYFIT BRNO

SEMINÁŘ - MODERNÍ VÝŽIVA A POHYB - FITNESS INSTITUT

Ing. Veronika Křeháčková Pochylá - hlavní trenérka

 • Vzdělání

Gymnázium Uherské Hradiště

VŠB - TU Ostrava, fakulta ekonomická, obor Sportovní management

 • Certifikáty

Instructor fitness - osobní trenér

Fitness - wellness konzultant

Lifestyle coach

Lektor Power Plate

Lektor Indoorwalking

Lektor Fiveriders

Body Balance diplom

Core Training s využitím balančních úsečí Bossa a Bosu

Cvičení na závěsných a skluzných systémech

Cvičení pro těhotné a po porodu

Komplexní diagnostika pohybového aparátu

TRX Group Suspension Training Course (GSTC)

 • Lokace trenéra

Uherské Hradiště

 • Časy, kdy jsem k dispozici

Po domluvě kdykoliv

 • Jazykové vybavenosti

Němčina

 • Zájmy

Fitness a zdravý životní styl, rodina, házená, in-line bruslení, kolo, cestování

 • Motto

"Ten kdo chce, hledá způsoby... Ten kdo nechce, hledá důvody."

 • Cíl

"Pojďme společně plnit Vaše cíle, zdravě žít a cítit se lépe."

 

Zdravý životní cíl je pro mě kombinace pohybu, stravy a relaxace!!!

 

 

Tereza Minaříková – osobní trenérka a lektorka skupinových lekcí

Jmenuji se Tereza a sportu se věnuji už od velmi útlého věku :-), ale intenzivně jsem se fitness a zdravému životnímu stylu začala věnovat ve svých 19 letech. Kdy jsem se rozhodla, že tím co miluji, budu pomáhat Vám. A chci pomáhat tak, abyste si našli taky svou správnou a zdravější cestu ke svému tělu i mysli. Mně především nejde o měsíční diety, ale o to naučit a pochopit, jak Vaše tělo funguje a proč jíst zdravěji a udržet si zdravé tělo po celou dobu, protože se svým tělem žijete neustále 24 hodin denně a je skvělé cítit se neustále fit a příjemně.  


Dále nabízím služby osobního fitness trenéra a trenéra skupinových lekcí (TRX, BOSU A KRUHOVÝ TRÉNINK, TABATA, FULL BODY TRAINING). Cvičím především za pomocí funkčních pomůcek (TRX, BOSU), ale především s váhou vlastního těla. S klientkami se snažím především o správné držení těla, odstranění dysbalancí a tím vzniklé potíže jako bolesti krční a bederní páteře. Největší přínos pravidelného cvičení je samozřejmě redukce tělesné váhy a dobrá nálada ;-)  

 

 

Vzdělání

Střední s maturitou

OSVĚDČENÍ O REKVALIFIKACI

Instruktor fitness trenér - FITNESS INSTITUT

Poradce pro výživu - FITNESS INSTITUT

 

WORKSHOPY A SEMINÁŘE

Funkční trénink - FITNESS INSTITUT

Inspiration day Metabolic + mobility and stretch - Mgr. Radka Vandasová 

Bosu day (Bosu Core + Bosu Complete) - Fitnesss Blue Gym Academy

TRX - skupinové cvičení -  3D FITNESS  ACADEMY

TOTAL BODY - WORKSHOP - MYFIT BRNO

DEEP WORK MASTER CLASS - MYFIT BRNO

BOSU REHAB - MYFIT BRNO

SEMINÁŘ - MODERNÍ VÝŽIVA A POHYB - FITNESS INSTITUT

EFFECTIVE TRAINING – Mgr. Radka Vandasová

INTERVAL AND CIRCUIT TRAINING DAY – MYFIT BRNO

 

Kateřina Jarošová

Jmenuji se Kateřina a sport je mým společníkem již od dětství. Jídlo, vaření a pohyb jsou mé tři charakteristické znaky, s nimiž ruku v ruce neustále roste můj zájem o zdravý životní styl. Věřím, že základem zdravého životního stylu je zdravý vztah k sobě samému. Jsem instruktorkou Fitboxu a Slimboxu a své klienty se snažím navést na cestu pochopení vlastního těla a osvojení si zdravého stravování jako součást životního stylu.

Motto: „Všechno je to v hlavě!“

VZDĚLÁNÍ:

 • Gymnázium a střední odborná škola Staré Město, obor Gymnázium;

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, obor Sociální pedagogika

KURZY, CERTIFIKÁTY:

 • Poradce pro výživu

 • Držitelka licence Instruktor fitness - osobní trenér, 2013, IDEA (Health & fitness asociation, Praha)

 • Držitelka licence Cvičitelka III. Třídy – aerobik, 2011, ACI (Akademie Cvičitelů a Instruktorů, Zlín)

 • Držitelka licence Instruktor FITBOX © Basic – 2011, Fitbox Academy, Brno

 • Držitelka licence Instruktor SLIMBOX Bronze – 2010, Brno

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:

 • Výživová poradkyně ve společnosti It's my life!

 • Trenérka skupinových lekcí SLIMBOX, FITBOX

ZÁJMY:

 • Sport všeho druhu, zdravý životní styl, vaření, hudba, cestování, vzdělávání


MUDr. Ivana Brhelová

Sport provází celý můj život. I přes náročné studium na lékařské fakultě jsem si vždy našla prostor a dopřála tělu potřebný pohyb. 

Jsem lékařkou a instruktorkou Jumpingu a mým posláním je pomáhat lidem. I proto jsem ráda, že Jumping mi dává možnost posunout klienty dál, pomoct jim překonat sama sebe a odreagovat se alespoň na chvíli od každodenních starostí v dnešní uspěchané době.

 

Motto:Život je boj, proto ho přijmi takový, jaký je. Život je někdy hold jen život.“ 

 

VZDĚLÁNÍ:

 • Univerzita Palackého v Olomouci, fakulta lékařská, obor Urologie

KURZY, CERTIFIKÁTY:

 • Master Jump® - Cardio diplom

 • TRX BOOT CAMP 2019

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:

 • Lékařka urologického oddělení Uherskohradišťské nemocnice a.s.

 • Trenérka skupinové lekce JUMPING

ZÁJMY:

 • Sport, vzdělávání, cestování


 

Mgr. Kateřina Koláčková, DiS.

Jsem milovník sportu již od dětství a při práci ve státní správě jsem se dala i na trénování skupinových lekcí ALPINNINGU, KRUHOVÉHO TRÉNINKU a především TRX.

Motto: ,,Motivace je to, díky čemuž začnete. Zvyk je to, díky čemuž v tom budete pokračovat.“ — Jim Ryan

Nic velkého nebylo nikdy dosaženo bez nadšení.“ — Ralph Waldo Emerson

Je to jednoduché. Pokud se to třese, je to tuk.“ – Arnold Schwarzenegger

,,Užívejme každého dne, nikdy nevíme, co přinese zítřek“

VZDĚLÁNÍ:

 • Aplikovaná geoinformatika na UP Olomouc a Prevence rizik a záchranářství na VOŠ a SOŠ PO F-M

KURZY, CERTIFIKÁTY:

 • TRX – osobní trenér

Certifikát – TRX – osobní trenér

 • Instruktor Alpinning.cz

Basic licence, Advance licence

 • Instruktor Kranking Fundamentals

Certifikát - Kranking Fundamentals

 • Masér pro sportovní a rekondiční masáže, Medové masáže, Dornova metoda, Lymfatické masáže, Hawajské masáže

Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu

 

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:

 • Státní požární dozor u Hasičského záchranného sboru ČR

 • Sportovní centrum Lázy, Rožnov pod Radhoštěm

vedení fitness tréninkuSPORTOVNÍ CENTRUM LÁZY

 • KpKranking Uherské Hradiště, Delta Fit Studio

Trenér TRX

 • FitForLife

Trenér TRX, kruhového tréninku

 • Alpinning – UH, Uherské Hradiště, Alpinning Kunovice

 

Instruktor Alpinningu (Basic, Advance licence)

 

 

ZÁJMY:

 • dcera, zpěv, akordeon, knihy a především sportovní aktivity - Fitness, Alpinning, TRX, volejbal, plavání, snowboarding, brusle.


 

 

Vladimír Petřek

Pracuji v oboru financí a k tomu jsem instruktorem Slimboxu. Naplňuje mě posouvání a zkoumání limitů lidských činností, poznávání nových zemí a kultur, vzdělávání se a má práce.

Motto: „Ať každý den stojí za to.“

VZDĚLÁNÍ:

KURZY, CERTIFIKÁTY:

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:

ZÁJMY:

 • sport, turistika, cestování, četba, podnikání

Obsah připravujeme

Skupinové lekce

Rezervace viz. aktuální rozvrh na www.fit4life.cz (klikněte na ikonku Online rezervace - proklikáváte se kalendářem vlevo).

 

BodyART® - NOVINKA NA FITNESS TRHU, NOVINKA na celé MORAVĚ

Nový druh cvičení – bodyART® – pokora a respekt

bodyART® = obrovská vnitřní síla = dokonalá kontrola nad sebou samým

Koncept cvičení bodyART zcela mobilizuje a aktivuje tělo. Je vhodný i pro nováčky ve cvičení, kteří chtějí cvičením postupně vybudovat sílu, flexibilitu, rovnováhu a štíhlé tělo. Pravidelným tréninkem budete cítit životně důležité posilnění ve svém každodenním životě!

Cílem bodyART tréningu je posilnit lidskou bytost jako celek. Jde ruku v ruce s myšlenkou filozofie „Jing-jang“ kde vhodně kombinuje funkční tréning a klasické techniky dýchání, výdrží a strečingu na vytvoření dokonalé synergie fyzického tréningu (se svým tělem) a relaxace (práce se svým vnitřním já a svojí myslí). Cílem bodyART tréningu je zajistit správné fungování celého těla přes posilování a stabilizaci všech stránek lidského pohybu. Komplexní tréninkový program bodyART® je založen na pěti prvcích čínské medicíny a považuje člověka-osobu za jednotu těla, mysli a duše. Stabilita, koordinace, prevence a potlačení bolesti zad a snížení stresu jsou pozitivními účinky tohoto jedinečného tréninku. Kombinace pozic a cviků bodyART jsou terapeuticky a funkčně testovány. Díky pravidelným cvičením je dosaženo mnoha zlepšení Vašeho zdraví. BodyART proto v USA již několikrát dosáhl ocenění a zatím je jediným tréninkem, který učinil skok z Evropy do USA, a nikoliv naopak.

 

 

Bodystyling

Lekce se soustřeďuje na formování svalů celého těla, zaměřujeme se však především na problematické partie – stehna, hýždě a břišní svaly, vaše svaly se díky němu stanou pevnější a pružnější. Velkou výhodou je, že je vhodný pro jedince různého věku s různou kondicí a působí jako způsob odreagování. Při cvičení používáme různá náčiní – například posilovací gumičky, činky a tyče, hlavně se nemusíte učit složité choreografie. Bodystyling je vhodný v podstatě pro všechny, nedoporučuje se pouze těhotným ženám, které nemají s tímto druhem cvičení zkušenosti a nemohou si upravit tréninkový plán tak, aby jim vyhovoval. Bodystyling je založený na tom, že cvičíte s vlastní vahou.

 

Bosu

Jedná se dynamické cvičení s prvky posilování. Během této lekce procvičíte a posílíte celé tělo, zejména svaly s tendencí k ochabování, jako jsou svaly nohou, svaly hýžďové, břišní svalstvo a svaly paží. Vzhledem k tomu, že se cvičí na balanční pomůcce bosu, je zapojen celý hluboký stabilizační systém (velmi důležitá skupina svalů zodpovědná za správné držení těla a zdravou páteř). Během této lekce dochází k redukci podkožního tuku a ke zvyšování vaší tělesné kondice.

Tento typ cvičení je vhovný pro všechny klienty. Pokud máte nějaké zdravotní problémy, nutno informovat lektora.

Lekce trvá 50 minut a je rozdělena do několika částí - zahřátí, dynamický strečink, posilovací část a závěrečné protažení.

  

Břišní pekáč

... aneb jak na pěkně vypracované bříško

Jedná se o originální cvičení, které vám pomůže vytvarovat svaly na břiše podle vašich představ. Břišní pekáč je posilovací cvičení zaměřující se na přímé i šikmé břišní svaly, svaly pánevního dna a svaly hlubokého stabilizačního systému CORE. Pod pojmem CORE si můžete představit hluboko uložené svaly trupu v oblasti hrudní a krční páteře a v oblasti beder, pánve a kyčlí, které jsou namáhány při udržení stability a správného držení těla. Při cvičení využíváme váhy vlastního těla a fitness pomůcek jako jsou činky,  gumičky, kotouče, medicinbaly či overbally.

Hlavní výhody lekce Břišního pekáče

 • Štíhlý pas, vytvarované břišní partie
 • Odstraní bolesti zad
 • Prevence proti problémům s inkontinencí a případné odstranění

 

 Fitness Yoga

Cvičení je zaměřeno na protažení a posílení velkých svalových skupin formou sestavy jogových pozic. které na sebe navazují. Jedná se o pohybovou aktivity, při které dochází k posílení a protažení svalových skupin bez použití cvičebních pomůcek. Důraz je kladen na zpevnění jednotlivých částí těla, na správné prodýchání pozic a celkové protažení těla.

 

Flowin

... aneb jak na správné držení těla

Flowin je cvičení, které dokáže zcela nahradit veškeré fitness aktivity. Je založen na přirozených a plynulých tažených pohybech bez doskoků a zatížení kloubů pomocí tření a odporu. Při cvičení využíváte pouze hmotnost svého těla.  Cvičí se na speciální podložce pomocí malých destiček pod ruce, nohy a kolena. Cvičení je určeno pro širokou veřejnost a zvládne ho každý, bez ohledu na věk či kondici.  Lekce Flowin  je vhodná jak pro formování postavy, ke spalování tuků, k vylepšení držení těla a jeho stability. 

Hlavní výhody lekce skluzného systému Flowin

 • Redukce váhy a formování postavy
 • Komplexní posílení, především středu těla, svaly upínající se na pánev a na obratle
 • Zlepšení kondice
 • Správné držení těla a zdravá záda
 • Rozvoj koordinace, rovnováhy
 • Psychická vyrovnanost

 

Insanity

INSANITY je maximální intervalový trénink. Trénujete pouze s vlastní vahou těla a pomocí neuvěřitelných pohybů. Vaše tělo je nuceno pracovat celou dobu na maximum. Neustále tak posouváte své hranice a tělo se jim musí přizpůsobit.

INSANITY je založené na klasickém intervalovém tréninku, ale převráceném vzhůru nohama. Klasický intervalový trénink spočívá v tom, že chvíli cvičíte naplno (cca 30sec.) a následně delší dobu odpočíváte (3 -4 minuty). V Insanity naopak budete 3-4 minuty cvičit naplno a pak si jen 30 sekund odpočinete a cvičíte znovu. V tom spočívá obrovská účinnost INSANITY!

Jak vypadá lekce INSANITY?
Lekce začíná zahřátím a následným protažením, aby se předešlo zraněním. Poté následuje hlavní část, která se skládá z několika bloků cvičení, přičemž každý blok obsahuje cca 4 cviky, které se vždy po krátké pouze celkem 3x opakují. Po hlavní části může či nemusí být zahrnuto ještě krátké posilování břišních svalů a na konci samozřejmě nechybí důkladné protažení.

Pro koho je vhodné INSANITY™?
Tento trénink je vhodný jak pro ženy tak pro muže (ano, konečně u nás dostanou šanci i muži:) ), kteří rádi posouvají hranice svých možností a překonávají výzvy! Ačkoliv se to nezdá, míra fyzické kondice u INSANITY NENÍ důležitá. Každý si totiž volí tempo podle svých možností a tak někdo zvládne jeden cvik během daného časového intervalu zopakovat 20x někdo 5x. Důležité je, že každý ze sebe dostane MAXIMUM a vaše výdrž, fyzická kondice a postava projdou neskutečnými proměnami!

POZOR! Ačkoliv fyzická kondice není překážkou pro návštěvu INSANITY, zdravotní stav ANO! Cvičení je vhodné pouze pro ZDRAVÉ jedince bez jakýchkoliv zdravotních omezení!

 

JUMPING - trampolínky

 je aerobní cvičení, což znamená, že vydatně zlepšuje výkonost kardiovaskulárního systému - tento typ tréninku pomáhá doslova nakopnout metabolismus a jeho schopnost spálit co nejvíce kalorií. JUMPING vám pomůže zpevnit celé vaše tělo – se speciálním zaměřením na nohy, záda a jednu z nejproblematičtějších částí těla – břicho, protože po celou dobu skákání břišní svaly vydatně zapojujete, abyste si udrželi balanc.

 

 

I přesto, že Jumping je opravdu intenzivní cvičení pro kardiovaskulární systém a svaly, nezatěžuje klouby, proto je vhodný v jisté formě snad pro všechny věkové kategorie. Trampolína totiž ve skutečnosti absorbuje až 80 procent „šoku“ způsobeného odrazem. Trampolíny mohou pomoci snížit riziko zlomenin a osteoporózy, jelikož mírné nárazy naopak pomáhají kosti posilovat. Zajímavé také je, že tento sport pomáhá velmi výrazně v posílení svalů pánevního dna.
10 minut na trampolíně spálí tolik kalorií jako 30 minut běhání!
 
Výhody:
 • Snížení stresových hormonů v těle
 • Zlepšení metabolismu, který Vám umožní efektivněji zpracovávat živiny
 • Kvalitnější spánek
 • Rychlejší ztráta hmotnosti
 • 10 minut na trampolíně spálí tolik kalorií jako 30 minut běhání
 • Redukce celulitidy
 • Lepší rovnováha a větší síla vnitřních svalů
 • Posílení koordinace
 • Zlepšení imunitního a lymfatického systému
ENDORFINY
Uvolňování endorfinů. To jsou látky, které ve vás vyvolávají „dobrý pocit“, takže si rádi přijdete zaskákat znovu!

Při tolika výhodách, které skákání poskytuje, se divíme, že ještě všichni neskáčou za svým zdravím!

 

Tak pojďme společně prožít krásné sportovní okamžiky a skákat s radostí ;-)

 

 

Kruhový trénink

je krátké, motivující, intenzivní a efektivní cvičení.

Jedná se o tréninkovou metodu, která za využití velkého množství variabilních cviků, cvičebních pomůcek a strojů zapojuje komplexně celé tělo.

Podporuje a zlepšuje činnost kardiovaskulárního systému, zlepšuje fyzickou kondici, pomáhá redukovat hmotnost a množství tuku v těle, tvaruje postavu a je časově nanáročné. Ideální pro dnešní uspěchanou ženu. Tréninková lekci trvá 50 minut. Je složena z úvodního zahřátí, strečinku, 32 minut intenzivního cvičení a závěrečného protažení. 

Jedná se o 16 stanovišť, kdy se střídají aerobní a posilovací cviky po 45 vteřinách intenzivního cvičení a 15 vteřinách určených k přechodu na následující stanoviště. Cvičení probíhá za dohledu osobní trenérky na správnou tepovou frekvenci a za doprovodu motivační hudby.

Výhody kruhového tréninku - rychlé spalování tuků, velkého množství kalorií, procvičení téměř všech svalových skupin, zvyšování hustoty kostí, tvarování postavy, zrychlení metabolismu, zlepšení kardiovaskulárního systému, časová nenáročnost - cca. 50 minut, variabilní cvičení, vlastní osobní trenérka ;-)

Cvičení vám pomůže zhubnout, zlepšit kondici a zpevnit zdraví a uvidíte, že s tím přijde také lepší nálada, vyšší sebevědomí a snadnější zdolávání každodenních překážek.

 

Slimbox

Originální novinka ve fitness programech! Skupinová aktivita za doprovodu motivující hudby pod vedením proškolených instruktorů na speciálním boxovacím totemu.

SLIMBOX je skupinové, zábavné a energeticky vysoce účinné cvičení na speciálně upravených boxovacích totemech, při kterém ve stejný okamžik klienti nacházejí hudbu, motivaci, kondici, zábavu a psychickou uvolněnost. Tento originální program byl vyvinut tak, aby oslovil lidi téměř každého věku a úrovně zdatnosti. 

SLIMBOX program obsahuje několik základních úderů s kombinací nevyčerpatelného množství cviků, takže se na lekci rozhodně nebudete nudit. Fitbox®využívá měřičů tepové frekvence, díky kterým se lekce stává kvalitnější a vámi předsevzetý cíl, rychleji splnitelným. 

Program SLIMBOX disponuje lekcemi v několika úrovních, proto si každý účastník lekce (i senior) zvolí právě tu úroveň zdatnosti, která odpovídá jeho individuálním fyzickým předpokladům.

SLIMBOX je licenční program a to z toho důvodu, aby instruktoři vedoucí SLIMBOX lekce byli opravdu důkladně připraveni a vystupovali jako profesionálové schopni reagovat na jakékoliv nenadálé situace v dané lekci.

 

Theraband Yoga

Tento druh cvičení se zakládá na intenzivnějším posílení jednotlivých částí těla a následným uvolnění, při které využívá jogových pozic. Gumový pás díky svému pružnému a pevnému materiálu poskytuje větší podporu, která je potřeba ke správnému držení těla při jogových pozicích.

 

TRX

Total-Body Resistance Exercise (= Cviky pro zatížení celého těla)

Vyzkoušejte zábavné a inovativní skupinové cvičení na TRX pod vedením našich skvělých trenérů. Naučíte se základní principy využití tohoto závěsného systému. Trénink s TRX vás bude bavit a na naše hodiny se budete rádi vracet.

Závěsné cvičení rozvíjí vaši tělesnou sílu pomocí funkčních pohybů a dynamických poloh. Při sportu a každodenním cvičení se pohybujeme neustále v mnoha rovinách.

Svalová hmota narůstá rovnoměrně, což snižuje riziko zranění a zvyšuje výkonnost. Přináší maximální výsledky v minimálním čase a pomůže vám vybudovat pevnou a zdravou postavu.

TRX je vhodné pro každého, je určeno pro úplné začátečníky i elitní sportovce. Cviky lze snadno stupňovat. Zátěž upravíte nastavením polohy těla.

S touto pomůckou dosáhnete maximálních výsledků v minimálním čase, používáte svou vlastní tělesnou hmotnost. TRX umožňuje provádět trojrozměrné pohyby, které není možné provádět s jiným fitness nářadím.

Pomocí TRX si vybudujete silné jádro.

 Ať je vaším cílem rehabilitovat po zranění, zvyšovat celkovou fyzickou kondici nebo vrcholově soutěžit, patří k tomu cvičení na závěsném systému TRX.

 

Prohlášení klienta

Klient je povinen trenérovi nahlásit svůj zdravotní stav, je zodpovědný sám za sebe při cvičení, a potvrzuje trenérovi, že je zdravý a může sportovat. Účast na tréninku či skupinových lekcích je pouze na vlastní zodpovědnost. V případě pochybností je před začátkem tréninků nutná konzultace s lékařem.

Za škody způsobené klientem zodpovídá sám účastník. Provozovatel fitness nenese odpovědnost za škody na zdraví nebo majetku, ztrátu a poškození oblečení, peněz a cenností a jiné újmy, vzniklé mi při vykonávání závodu nebo v přímé souvislosti s ním. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost v případě porušení lékařem nařízených pravidel.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Aktuální foto

 

Kruhový trénink

 

Semináře

 

Fit4life Mariánské náměstí

 

 

Fit4Life Milíčova ulice - nové prostory

 

Naše sportovní centrum se nachází v samotném srdci krásného města Uherského Hradiště. Specializujeme se především na cvičení s vlastní váhou, cvičení na hluboký stabilizační systém. Můžete si k nám přijít zacvičit na Kruhový trénink, Břišní pekáč, TRX, Bosu, Bodystyling, Tabatu, Slimbox, Jumping, Pump fit, Full body training a jiné.

V našem sportovním centru rovněž nabízíme odborné poradenství v oblasti stravy a pohybu.

V našich klimatizovaných multifunkčních zrcadlových sálech, najdete velké množství různých skupinových aktivit.

Součástí našeho centra je recepce s malou kavárničkou a příjemným posezením. Své lekce si můžete rezervovat přímo na recepci nebo z pohodlí domova či práce. Máme zde i WiFi připojení. Dále zde nabízíme drobný prodej doplňků stravy, kávy nebo sportovního oblečení.

Naše lekce vedou profesionální instruktoři, kteří mají patřičné odborné vzdělání a i nadále se stále vzdělávají tak, aby pro Vás připravili ty nejlepší lekce.

Aerobní zónu připravujeme...

Doplňkové vybavení - švihadla, cvičební gumy, overbally, velké rehabilitační míče, bosu, TRX, FTS konstrukce, GUN exy, kettlebelly a další.

V baru našeho fitness naleznete velký výběr sportovní výživy od pitného režimu, přes proteinové tyčinky či proteinové nápoje, můžete se zdržet na kávu či čaj.

Máte možnost využít služeb profesionální osobní trenérky. Věnovat se Vám budou zkušené osobní trenérky Ing. Veronika Pochylá a Tereza Minaříková. Veškerá spolupráce je individuální a vše probíhá dle domluvy na vstupní konzultaci. Poradenství v oblasti výživy a stravování. Jíst zdravě, tzn. upravit jídelníček, stravovací návyky. Cvičit a potrápit své tělo, resp. partie, které to nejvíce potřebují. Zhubnout bez jo-jo efektu a hlavně trvale. Mít pevný zadeček a krásné bříško. Konečně dosáhnout svého cíle, představ, přání - to je to, po čem každý z nás touží!

Naší prioritou je Vaše spokojenost. Stejně jako Vy lpíme na vysoké kvalitě služeb, proto jsme naše sportoviště vybavili speciálním zařízením. Skvělého pocitu z dobré kondice u nás může dosáhnout každý bez rozdílu věku nebo finančních možností. Fitness je tím správným nástrojem, jak zabránit nežádoucímu nabírání na váze nebo se osvobodit od stresu.

Naším cílem je především spokojený klient, který se k nám vrací.

 

Na vaši návštěvu se těší kolektiv Fit4Life.

Ceník

Skupinové lekce  1 lekce

   10 lekcí 

20 lekcí

 
Břišní pekáč + sexy zadek 120 Kč  1000 Kč 1950 Kč   
Kruhový trénink  120 Kč 1000 Kč 1950 Kč   
Outdoorový trénink 120 Kč 1000 Kč 1950 Kč   
TRX, JUMPING, BOSU 120 Kč 1000 Kč 1950 Kč   
Joga 120 Kč  1000 Kč 1950 Kč   
Full body training, Pump fit 120 Kč 1000 Kč 1950 Kč   
Slimbox 120 Kč  1000 Kč 1950 Kč   
Tabata 120 Kč  1000 Kč  1950 Kč   
Rehabilitační cvičení 90 Kč 800 Kč     

 Platnost 10 vstupů permanentky - 3 měsíce 

 Platnost 20 vstupů permanentky - 6 měsíců 

 

Neomezené členství 1 měsíc 990 Kč
Neomezené členství 3 měsíce  
Neomezené členství 6 měsíců  
Neomezené členství 12 měsíců  
     

Ve všech časových permanentkách jsou zahrnuty veškeré skupinové lekce, které naše fitness nabízí.

Nevztahuje se pouze na jednorázové semináře či workshopy konající se o víkendech. 

 

Vstup do fitness

1 vstup (open gym)

90 Kč

1 vstup (skupinová lekce)

120 Kč

 

Služby osobního trenéra

  Jednotlivci Dvojice
1 lekce od 400 Kč  300 Kč / osobu
10 lekcí 3500 Kč   
20 lekcí    
30 lekcí    

 

Ceník výživového poradce

Konzultace + měření 300 Kč 
Stravovací plán od 2.000 Kč / měsíc

 

Ceník je platný od 1. 9. 2019. Platnost max. 3 měsíce od poslední možné vybrané individuální lekce.

Nabízíme vám nádherné nové prostory zrcadlových sálů s klimatizací

pro : vaše školení

         firemní večírky

         konference, teambuilding

         Kurzy pro děti, dorost dospělé

         Workshopy a jiné.

Dle dohody na email: fit4lifeuh@gmail.com

 

 

 


 

 

 

 

Sleva 10 % na nákup permanentky na skupinové cvičení v min. hodnotě 1000,-Kč.

Sleva 5 % při koupi 10 lekcí s osobním trenérem.

Od 1. 9. 2015 máme nový ceník.

AKCE MĚSÍCE ZÁŘÍ 2017

STRAVOVACÍ plán, vstupní, průběžná a závěrečná konzultace, následné konzultace během měsiční spolupráce prostřednictvím telefonu či mailu v ceně ;-)

SLEVA 50% na všechny skupinové lekce po dobu měsíční spolupráce.

PLATNOST - 1. 9. - 30. 9. 2017

To vše za POUHÝCH 550 KČ

 

POJĎTE SPOLEČNĚ VKROČIT TÍM SPRÁVNÝM SMĚREM!!!